info@tiyatrofil.com

0 553 135 94 64 - 0 850 346 0 FİL (345)

yeni oyun banner.png
kitap banner.jpg
en1.jpg
toplu gösterim site banner.png
whatsp abone.jpg

Neden Tiyatro Fil Oyunları

Yaratıcılık ve ikinci dildeki ilginin arttırılması.
İkinci dil kullanımında oluşan korku ve çekingenliklerin önüne geçilmesi.
Dinleme alışkanlarının arttırılması.
İletişim becerilerinin geliştirilip kendilerini ifade yeteneklerinin arttırılması.
Empati kurma becerisinin geliştirilmesi.
Dilde çok yönlü düşünebilmenin sağlanması.

Oyunlarımızdan Kareler !

Tiyatro Fil Ailesi

To Top ↑ To Top ↑